Beata Piskorska

2021

2020

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

Członkostwo w innej organizacji krajowej


2019


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym
Członkostwo w radzie naukowej instytucji


Realizacja wystawy naukowo-artystycznej


2018
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRedakcja naczelna publikacji naukowej
Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji2017Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
2016Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2015
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja działu czasopisma naukowego

Organizacja konferencji krajowej


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2014Organizacja konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji krajowej

2013Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Staż finansowany ze środków kraju członkowskiego UE
Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2012Redakcja naczelna publikacji naukowej
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2011
2010
2009


Książka naukowa recenzowana
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2008Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2007

 • Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Konstytucyjnego
  [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2006

 • Podmiotowość prawna Unii Europejskiej a jej kompetencje w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa


 • 2005  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  2002