2015

Prace licencjackie
 • Potrzeby rynku pracy a edukacyjne i zawodowe aspiracje maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Iłży
 • Wyznawane wartości a wybór zawodu w opinii żołnierzy 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu
 • Dalsze kształcenie a zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne uczniów klas maturalnych w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną na przykładzie powiatu krasnostawskiego
 • Wyznawane wartości a plany edukacyjno - zawodowe studentów pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Osiągnięcia szkolne a wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym.
 • Sytuacja na rynku pracy a zarobkowa migracja młodych Polaków
 • Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w opinii bezrobotnych
 • Wykształcenie i zawód rodziców a edukacyjno-zawodowe wybory uczniów Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie
 • Autorytet i etyka zawodowa nauczyciela w opinii uczniów Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
 • Możliwości rozwoju i awansu zawodowego kobiet w służbie mundurowej.
 • Plany rodzinne i zawodowe matek wychowujących dzieci a ich kompetencje i kwalifikacje.
 • Edukacyjne funkcje środowiska pracy na przykładzie zawodów gastronomicznych

2014

Prace licencjackie
 • Sposoby przeciwdziałnia bezrobociu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej.
 • Dodatkowe zajęcia szkolne i pozaszkolne realizowane przez uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.
 • Profil kompetencyjny doradcy zawodowego w strukturach Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
 • Działania doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie
 • Plany zawodowe uczniów III klasy gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie.
 • Oczekiwania uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie związane z wyborem kariery zawodowej
 • Motywy wyboru kierunku kształcenia i kariery zawodowej wśród uczniów klas III w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie.