2018

Prace licencjackie
 • Kary i nagody w wychowaniu dzieci przedszkolnych na podstawie badań rodziców

2017

Prace licencjackie
 • Kompetencje zdobyte podczas studiów I stopnia w opinii absolwentów Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Rola mężczyzny w rodzinie w opinii młodzieży studiującej w świetle badań własnych.
 • Aktywność zawodowa kobiet a macierzyństwo w świetle badań własnych
 • Funkcje technologii informacyjnej w edukacji uczniów szkoły podstawowej w Żakowoli
 • Stres i sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych w pracy nauczyciela na przykładzie wybranej szkoły w Lublinie
 • Małżeństwo i rodzina w hierarchii wartości studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego ze środowiska wiejskiego i miejskiego w świetle badań własnych
 • Profil kształcenia a plany i preferencje edukacyjno – zawodowe uczniów klas maturalnych na przykładzie wybranej placówki.

2016

Prace licencjackie
 • Źródła inspiracji w życiu i twórczości pisarzy generacji „Beat”
 • Pozytywne aspekty hipoterapii w opinii rodziców i terapeutów
 • Formacja permanentna w życiu konsekrowanym jako realizacja czterech filarów edukacji Jacquesa Delorsa
 • Nauczyciel w opinii uczniów z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
 • Działalność Ośrodków Pomocy Społecznej i jej skuteczność w opinii pracowników
 • Aktywność zawodowa nauczycieli szkół podstawowych w gminie Piaski
 • Wartości i aspiracje młodzieży ponadgimnazjalnej w kontekście uwarunkowań rodzinnych
 • Perspektywa własnej kariery zawodowej w opinii uczniów Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie
 • Społeczne funkcjonowanie osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)
 • Funkcje gier komputerowych w życiu młodzieży gimnazjalnej na wsi i w mieście

2015

Prace licencjackie
 • Motywy wyboru szkoły ponadgimnazjalnej przez uczniów 9 gimnazjum im. cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. " Zapora " w Lublinie