2018

Prace magisterskie
 • Test Ames'a w wersji mikropłytkowej jako narzędzie do oceny mutagenności surowców kosmetycznych
 • Wykorzystanie metod alternatywnych do oceny bezpieczeństwa surowców kosmetycznych

2017

Prace magisterskie
 • Wyznaczanie cytotoksyczności wybranych cyjanotoksyn z wykorzystaniem linii komórkowej Caco-2
 • Test Amesa w wersji mikropłytkowej jako narzędzie do oceny genotoksyczności

2016

Prace licencjackie
 • Metody oceny toksyczności nanomateriałów
 • Komórki macierzyste - wykorzystywanie w terapii i diagnostyce medycznej
 • Geny reporterowe w ocenie cytotoksyczności
Prace magisterskie
 • Badanie aktywności cytotoksycznej ekstraktu roślinnego uzyskanego z rudbekia naga (Rudbeckia lacinata L.) na linię komórkową raka okrężnicy Caco-2
 • Ocena wpływu ekstraktu roślinnego uzyskanego z lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) na komórki Caco-2

2013

Prace licencjackie
 • Wykorzystanie metod fluorescencyjnych w immunodiagnostyce
 • Zastosowanie przeciwciał dwuspecyficznych w diagnostyce i terapii chorób
 • Wykorzystanie interferonu w lecznictwie
 • Rola i znaczenie białek regulujących w odpowiedzi immunologicznej
 • Wykorzystywanie metod immunologicznych w hematologii
 • Metody terapii chorób autoimmunizacyjnych
 • Diagnostyka dysfunkcji układu immunologicznego
 • Znaczenie i zastosowanie naturalnych immunostymulatorów egzogennych

2012

Prace licencjackie
 • Zastosowanie szczepionek w terapii nowotworów
 • Szczepionki DNA w zwalczaniu zakażeń wirusowych i bakteryjnych
 • Immunizacja DNA w zwalczaniu alergii