Ars epistolandi Witkiewiczów okiem językoznawcy
[-]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Wokół Witkiewiczów
Miejsce: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem