Z Anią przez Polskę. Dwujęzyczny podręcznik dla dzieci do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom I, część I
[Learn Polish with Ania]

Podręcznik szkolny

Współautorzy: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Miejsce: Lublin-Chicago
Rok wydania: 2015