Specyfika języka polskiego w tekstach z zakresu turystyki
[Specific of Polish language in texts referring to tourism information]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

Miejsce: Banská Bystrica