Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej