O komplementarności dyscyplin humanistycznych na przykładzie korespondencji prywatnej
[-]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Życie prywatne Polaków w XIX wieku
Miejsce: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie