O potrzebie słownika skróceń historycznych. Zamysł i dylematy badawcze
[-]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: III konferencja ,,Glosa do leksykografii polskiej”150-lecie słownika wileńskiego i 100-lecie Słownika gwar polskich Jana Karłowicza
Współautorzy: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Miejsce: Warszawa