"Zwykle traktuję siebie albo zbyt pochlebnie, albo mieszam z błotem" – strategie autoprezentacyjne stosowane przez Czesława Miłosza w listach do Jarosława Iwaszkiewicza
[-]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Język polski – między tradycją a współczesnością
Miejsce: Kraków (online)