Tłumaczenie dydaktyczne jako narzędzie wspomagające w nauczaniu gramatyki niderlandzkiej na przykładzie imperatywu
[Teaching Translation as a Supporting Tool in Dutch Grammar Instruction as Seen on the Example of Imperative]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2020
Tom: 68
Numer czasopisma: 10
Strony od-do: 47-59
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/download/14513/14157
DOI: 10.18290/rh206810-4Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Majewska-Wójcik",
title = "Tłumaczenie dydaktyczne jako narzędzie wspomagające w nauczaniu gramatyki niderlandzkiej na przykładzie imperatywu",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2020",
number = "10",
pages = "47-59"
}

Cytowanie w formacie APA:
Majewska-Wójcik, A. (2020). Tłumaczenie dydaktyczne jako narzędzie wspomagające w nauczaniu gramatyki niderlandzkiej na przykładzie imperatywu. Roczniki Humanistyczne, 10, 47-59.