Values and valuing in the letters of Stanisław Witkiewicz written to his son

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов\'янський дискурс (ISSN: 2664-3839)
Rok wydania: 2019
Tom: 812
Strony od-do: 127-135
Dostęp WWW: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvchu_rsd_2019_812_1.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Majewska-Wójcik",
title = "Values and valuing in the letters of Stanisław Witkiewicz written to his son",
journal = "Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов\'янський дискурс",
year = "2019",
pages = "127-135"
}

Cytowanie w formacie APA:
Majewska-Wójcik, A. (2019). Values and valuing in the letters of Stanisław Witkiewicz written to his son. Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов\'янський дискурс, 127-135.