(Po)rady Stanisława Witkiewicza w listach do syna
[-]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Styl jako narzędzie badawcze w synchronii i diachronii języków słowiańskich
Miejsce: Bańska Bystrzyca