Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje
[Teaching Polish as a Foreign Language. Tradition and Innovation]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Redaktorzy: Anna Majewska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka
Tom: 2