Z Anią przez Polskę. Learn Polish with Ania. Dwujęzyczny podręcznik dla dzieci do nauki języka polskiego jako obcego, poziom I, część II
[Learn Polish with Ania]

Podręcznik szkolny

Współautorzy: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Miejsce: Lublin-Chicago
Rok wydania: 2016