Andrzej Tyszczyk

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Recenzja książki naukowej
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2018


Książka naukowa recenzowanaArtykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna publikacji naukowejOpieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2016


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2015


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji krajowej2014Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2013

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2012Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2011


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji krajowej
20092008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyKierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2005


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2000


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


1992


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym