Andrzej Tyszczyk
prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy - Katedra Teorii i Antropologii Literatury
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: andrzej.tyszczyk_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9574-9078