andrzej_tyszczyk22_1500

ANDRZEJ TYSZCZYK, ur. 1955 we Wrocławiu, doktor habilitowany, prof. KUL. Studia polonistyczne w Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia filozoficzne (niepełne) na KUL. Doktorat w 1992. Dziedziny zainteresowań badawczych: teoria dzieła literackiego, twórczość Romana Ingardena, aksjologia literacka, estetyka, metodologia badań literackich, teoria interpretacji, problematyka tragizmu,  twórczość Czechowicza, Herberta, Miłosza, Kacenelsona. Autor książek: Estetyczne i metafizyczne aspekty aksjologii literackiej Romana Ingardena (Lublin 1993); Od strony wartości. Studia z pogranicza teorii literatury i estetyki (Lublin 2007), Wyboru pism estetycznych Romana Ingardena w serii „Klasycy Estetyki Polskiej” (Kraków 2005), redaktor i współautor tomów w serii „Literatura w Kręgu Wartości”: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze (1992), Interpretacje aksjologiczne (1997),  Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji (2003), Prawda w literaturze (2009). Członek redakcji „Roczników Humanistycznych”,  Towarzystwa Naukowego KUL oraz  Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Od 2009 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL. Wykłada poetykę, teorię literatury, problematykę interpretacji, estetykę.

 

Dorobek naukowy

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2012 23:20