Andrzej Tyszczyk

2021

Prace licencjackie
 • Satyra i satyryczność w twórczości Władysława Szlengla z okresu getta
Prace magisterskie
 • Funkcje przyrody w dwóch poematach Czesława Miłosza: "Świat" i "Gucio zaczarowany"
 • Fan fiction (fanfic) jako zjawisko kultury cyfrowej
 • Polska poezja cyfrowa, opis, próba typologii

2020

Rozprawy doktorskie
 • Wektory aksjologiczne w świecie Marka Hłaski
 • „Zaburzenia interfejsu przyjemności”. Performatywność współczesnej wypowiedzi artystycznej na przykładzie grupy „Rozdzielczość Chleba”
Prace magisterskie
 • "W ostatnim skoku w nieskończoną dal". Wątki metafizyczne w tomiku "Sen mara" Kazimierza Wierzyńskiego

2018

Rozprawy doktorskie
 • Psalmiczność w poezji polskiej XX wieku
Prace licencjackie
 • Baśniowe ślady w twórczości Józefa Czechowicza
Prace magisterskie
 • Z lubelskiej kultury śmiechu - kabaret "Loża 44"
 • Obraz matki karmiącej w sztuce i kulturze przełomu XX i XXI wieku
 • Kicz we współczesnych polskich teledyskach. Analiza wybranych przykładów

2017

Prace magisterskie
 • Kategoria wzniosłości w poezji Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta
 • Mgła, labirynt, mrok. O interferencji sztuk w "Księgach Jakubowych" Olgi Tokarczuk
 • Tekst a głos. O interpretacji poezji współczesnej w twórczości Ewy Demarczyk i Zygmunta Koniecznego

2016

Rozprawy doktorskie
 • W poszukiwaniu antagonisty. O wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza

2015

Prace magisterskie
 • Groteska w twórczości Sławomira Mrożka oraz Bohumila Hrabala.
 • "Kubuś Puchatek" Alana Aleksandra Milne'a jako powiastka filozoficzna
 • Obraz i słowo w „Opisie podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257–1957” Henryka Wańka

2014

Prace dyplomowe
 • Motyw religii w powieści Bogdana Wojdowskiego "Chleb rzucony umarłym"