2023

Rozprawy doktorskie
 • Wybrane psychologiczne uwarunkowania stylów podejmowania decyzji u osób we wczesnej dorosłości
Prace magisterskie
 • Prężność psychiczna i radzenie sobie ze stresem u studentów kierunków ścisłych i humanistycznych
 • System wartości i wrażliwość empatyczna wśród młodzieży
 • Motywacja osiągnięć i wypalenie zawodowe pracowników korporacji
 • Inteligencja emocjonalna i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych
 • Retrospektywne oceny postaw rodzicielskich i inteligencja emocjonalna dorosłych
 • Samoocena i style radzenia sobie ze stresem u muzyków

2022

Rozprawy doktorskie
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa i koncepcja siebie literatów
Prace magisterskie
 • Motywacja osiągnięć i style radzenia sobie ze stresem u osób we wczesnej i późnej dorosłości
 • CECHY TEMPERAMENTU I OSOBOWOŚCI U ZAWODOWYCH KIEROWCÓW
 • Osobowość i dobrostan psychiczny a preferencje muzyczne
 • Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna u jedynaków
 • Motywacja osiągnięć i samoocena nauczycieli
 • Motywacja osiągnięć i poziom samooceny u osób zatrudnionych w firmach o różnym prestiżu
 • Style komunikowania się i motywacja osiągnięć u osób urodzonych po 1995 roku
 • Poziom samooceny i otwartości na doświadczenie a podejmowanie aktywności twórczych
 • Zadowolenie z życia i postawy wobec pieniędzy u osób aktywnych twórczo
 • Motywacja osiągnięć i kompetencje społeczne uczniów szkół muzycznych
 • Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u osób na stanowiskach kierowniczych

2021

Prace magisterskie
 • Cechy osobowości i kompetencje społeczne u studentów Informatyki i Dziennikarstwa