2024

Prace magisterskie
 • Makiawelizm i motywacja osiągnięć u osób aktywnych zawodowo
 • Postawa twórcza i style radzenia sobie ze stresem u studentów kierunków humanistycznych i kierunków ścisłych
 • Inteligencja emocjonalna i zdolności twórcze u absolwentów akademii muzycznych
 • Motywacja Osiągnięć i Inteligencja Emocjonalna u studentów kierunków ścisłych oraz humanistycznych
 • Style radzenia sobie ze stresem i motywacja osiągnięć w środowisku nauczycieli
 • Motywacja osiągnięć i style radzenia sobie ze stresem u studentów medycyny
 • Samoocena i lokalizacja kontroli u osób pracujących i niepracujących
 • Prokrastynacja i perfekcjonizm u studentów różnych lat studiów
 • Inteligencja emocjonalna i satysfakcja z życia u mężczyzn aktywnych zawodowo
 • Inteligencja emocjonalna i style komunikacji u osób w związkach
 • Poczucie sensu życia i potrzeba poszukiwania doznań u osób trenujących streetworkout
 • Zdolności twórcze i motywacja osiągnięć u nauczycieli

2023

Rozprawy doktorskie
 • Wybrane psychologiczne uwarunkowania stylów podejmowania decyzji u osób we wczesnej dorosłości
Prace magisterskie
 • Prężność psychiczna i radzenie sobie ze stresem u studentów kierunków ścisłych i humanistycznych
 • System wartości i wrażliwość empatyczna wśród młodzieży
 • Motywacja osiągnięć i wypalenie zawodowe pracowników korporacji
 • Inteligencja emocjonalna i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych
 • Retrospektywne oceny postaw rodzicielskich i inteligencja emocjonalna dorosłych
 • Samoocena i style radzenia sobie ze stresem u muzyków

2022

Rozprawy doktorskie
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa i koncepcja siebie literatów