2022

Rozprawy doktorskie
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa i koncepcja siebie literatów
Prace magisterskie
 • Motywacja osiągnięć i style radzenia sobie ze stresem u osób we wczesnej i późnej dorosłości
 • CECHY TEMPERAMENTU I OSOBOWOŚCI U ZAWODOWYCH KIEROWCÓW
 • Osobowość i dobrostan psychiczny a preferencje muzyczne
 • Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna u jedynaków
 • Motywacja osiągnięć i samoocena nauczycieli
 • Motywacja osiągnięć i poziom samooceny u osób zatrudnionych w firmach o różnym prestiżu
 • Style komunikowania się i motywacja osiągnięć u osób urodzonych po 1995 roku
 • Poziom samooceny i otwartości na doświadczenie a podejmowanie aktywności twórczych
 • Zadowolenie z życia i postawy wobec pieniędzy u osób aktywnych twórczo
 • Motywacja osiągnięć i kompetencje społeczne uczniów szkół muzycznych
 • Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u osób na stanowiskach kierowniczych

2021

Prace magisterskie
 • Cechy osobowości i kompetencje społeczne u studentów Informatyki i Dziennikarstwa
 • Temperament i style radzenia sobie ze stresem u studentów Filozofii i Zarządzania
 • Style radzenia sobie ze stresem i motywacja osiągnięć u osób zaangażowanych w aktywność twórczą
 • Inteligencja emocjonalna i zadowolenie z życia u pielęgniarek
 • Motywacja osiągnięć oraz wypalenie zawodowe u urzędników
 • Kompetencje społeczne i preferencje zawodowe u młodych dorosłych wchodzących na rynek pracy
 • Płeć, wiek i miejsce zamieszkania a postawy wobec osób niepełnosprawnych
 • Wsparcie społeczne i poczucie jakości życia u osób w okresie późnej dorosłości