prof. dr hab. Andrzej Sękowski
profesor - Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: andrzej.sekowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1042-0941