20232022

 • Wybrane obszary wsparcia psychologicznego uczniów zdolnych
  [w:] LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY
 • Psychological Predictors of Quality of Life in Individuals With to Be and to Have Attitudes
  [Psychologiczne predyktory jakości życia osób o postawach być i mieć]

  [w:] The Humanistic Psychologist


 • Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


  2021  2020


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2019

 • Postrzegana relacja z ojcem a osiagnięcia szkolne dziewcząt i chłopców
  [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)
 • Rola samooceny i lęku-cechy w wyjaśnianiu subiektywnej jakości życia osób zorientowanych materialistycznie
  [w:] Czasopismo Psychologiczne
 • Temperament i inteligencja emocjonalna sportowców dyscyplin indywidualnych i zespołowych
  [w:] Czasopismo Psychologiczne
 • Postrzeganie własnej rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi
  [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)


 • 2018


  Redakcja działu czasopisma naukowego


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Recenzja w przewodzie doktorskim  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


  Odznaczenie krajowe państwowe


  2016  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2015


  2014


  2013
  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Sekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowego
  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


  2012

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
  2011  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
  Recenzja w przewodzie doktorskim


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
  2010

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym  2009
  Recenzja w przewodzie doktorskim

  2008  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


  2007  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  Odznaczenie krajowe państwowe  2006


  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN  Odznaczenie krajowe resortowe
  2005


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  Członkostwo w komitecie lub komisji

  2004  Wygłoszenie referatu na konferencji  Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji


  2003


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2002


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym
  2001


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  2000
  1999


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN


  Członkostwo w innej organizacji krajowej