Kłopotliwe dziedzictwo - dyskusja nad pomnikami Armii Radzieckiej w państwach bałtyckich
[Dissonance Heritage - discussion on the Red Army Monuments in the Basltic States]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: 5 Ogólnopolski Kongres Politologii we Wrocławiu
Miejsce: Wrocław