Stanowisko i działania Litwy, Łotwy i Estonii wobec konfliktu na Ukrainie
[Attitude and activity of Lithuania, Latvia and Estonia towards the conflict in Ukraine]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Unia Europejska i wybrane państwa członkowskie wobec konfliktu na Ukrainie”
Miejsce: Lublin