Wpływy Rosji i Chin w państwach bałtyckich
[Russia's and China's influence in the Baltic States]

Książka naukowa recenzowana

Współautorzy: Kamila Sierzputowska
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2022
Streszczenie: Państwa bałtyckie ze względu na uwarunkowania historyczne i geopolityczne - członkostwo w NATO i UE oraz bezpośrednie sąsiedztwo Rosji – znajdują się w centrum zainteresowania Rosji, która nadal demonstruje chęć odzyskania utraconych wpływów. Rosja od wielu lat jest najważniejszym zagrożeniem dla Litwy, Łotwy i Estonii, a stosowane przez nią instrumenty wpływu obejmują szeroki zasób środków – od militarnych i politycznych po gospodarcze, informacyjne i kulturowe. Ważnym narzędziem polityki zagranicznej Kremla są również ataki cybernetyczne. Tym samym państwa bałtyckie są zmuszone do adaptacji do różnych scenariuszy konfrontacji z Rosją. Chiny intensyfikują działania w Europie Środkowej, obejmujące również państwa bałtyckie. Zasadniczą gałęzią współpracy są tranzyt i logistyka, które stanowią ważne sektory gospodarek państw bałtyckich. Chińsko-bałtycka współpraca gospodarcza jest częścią chińskiej strategii wobec Unii Europejskiej i Europy Środkowej, niemniej wpływy Chin na Litwie, Łotwie i w Estonii są niewielkie. Dodatkowo państwa bałtyckie obawiają się zagrożeń ze strony Chin ze względu na szpiegostwo i działania dezinformacyjne. O ile celem Rosji jest dyskredytacja rządów Litwy, Łotwy i Estonii na arenie międzynarodowej, podważenie ich instytucji państwowych oraz obniżenie spójności społecznej, głównie poprzez wykorzystanie podziałów etnicznych, o tyle Chiny dążą do zwiększenia swojej pozycji ekonomicznej w regionie Europy Środkowej. Stąd Rosja i Chiny wykorzystują różne instrumenty oddziaływań, co stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa Litwy, Łotwy i Estonii.
Słowa kluczowe: Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Chiny
Dostęp WWW: https://ies.lublin.pl/prace/2022-008/Cytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Aleksandra Kuczyńska-Zonik and Kamila Sierzputowska",
title = "Wpływy Rosji i Chin w państwach bałtyckich",
year = "2022",
}

Cytowanie w formacie APA:
Kuczyńska-Zonik, A. and Kamila Sierzputowska(2022). Wpływy Rosji i Chin w państwach bałtyckich. Lublin: