Infrastruktura transportu w regionie południowo-wschodniego Bałtyku
[Transport infrastructure in the South-Eastern Baltic region]

Książka naukowa recenzowana

Współautorzy: Aleksandra Koźlak, Elżbieta Adamowicz
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2022
Streszczenie: W państwach południowo-wschodniego Bałtyku stan ilościowy i jakość infrastruktury transportu są bardzo zróżnicowane. Państwa bałtyckie, które są najbardziej oddalone od rdzenia gospodarczego Unii Europejskiej, dysponują najniższej jakości infrastrukturą drogową i kolejową, niespójną z siecią europejską, co wpływa na ich niską dostępność transportową. Ogranicza to ich możliwości rozwojowe i wymaga podjęcia koordynowanych działań w celu jak najszybszej realizacji projektów w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Wyposażenie w odpowiednią infrastrukturę transportu państw południowo-wschodniego Bałtyku zależy od realizacji inwestycji infrastrukturalnych determinowanych dostępnością środków finansowych, wśród których istotne znaczenie przypisuje się funduszom unijnym. Nakłady ponoszone na lądową infrastrukturę transportową odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu spójności terytorialnej, a jednocześnie pozwalają na zwiększenie obszarów ciążenia portów morskich i lotniczych. W państwach południowo-wschodniego Bałtyku dominują nakłady inwestycyjne na infrastrukturę transportu drogowego. W przypadku Rail Baltica – największego projektu infrastruktury kolejowej w państwach bałtyckich, problematyczne pozostają kwestie harmonogramu prac i finansowania. Wiele prac budowlanych jest opóźnionych, co sprawia, że pierwotne terminy ukończenia inwestycji są trudne do utrzymania. Ponadto rosnące koszty inwestycji powodują, że bez dodatkowych środków ukończenie Rail Baltica nie będzie możliwe.
Słowa kluczowe: infrastruktura, Morze Bałtyckie, Rail Baltica
Dostęp WWW: https://ies.lublin.pl/prace/infrastruktura-transportu-w-regionie-poludniowo-wschodniego-baltyku/Cytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Aleksandra Kuczyńska-Zonik and Aleksandra Koźlak and Elżbieta Adamowicz",
title = "Infrastruktura transportu w regionie południowo-wschodniego Bałtyku",
year = "2022",
}

Cytowanie w formacie APA:
Kuczyńska-Zonik, A. and Aleksandra Koźlak and Elżbieta Adamowicz(2022). Infrastruktura transportu w regionie południowo-wschodniego Bałtyku. Lublin: