Wpływ Chin w państwach bałtyckich
[China's influence in the Baltic states]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: IX Kongres Azjatycki
Miejsce: online
Nazwa jednostki: Polityka zagraniczna Chin na obszarze poradzieckim