Wyzwanie jakie stawiają populistyczne partie radykalnej prawicy dla europeizacji: Przypadki Estonii i Łotwy w latach 2018-2021
[The Challenge of Populist Radical Right Parties to Europeanization – The Cases of Estonia and Latvia, 2018-2021]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (ISSN: 1732-1395)
Współautorzy: Peteris F. Timofejevs
Rok wydania: 2021
Tom: 19
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 143-175
Streszczenie: W ciągu ostatnich dwóch dekad prawo rodzinne w Europie Zachodniej uległo zmianom, poszerzając definicję małżeństwa o pary osób tej samej płci. Ponadto niektóre państwa Europy Wschodniej oferują praw- ne uznanie związków cywilnych par osób tej samej płci, podczas gdy inne w ogóle nie oferują żadnego prawnego uznania. Ta różnorodność w prawie rodzinnym została ostatnio zakwestionowana przez zmiany na poziomie eu- ropejskim. W pracy podjęto argumentację, że stanowi to presję adaptacyjną na te państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE), które nie oferują żadnego uznania lub oferują jedynie formalne uznanie par osób tej samej płci. Badamy dwa przypadki, w których państwa członkowskie stanęły w obliczu takiej pre- sji adaptacyjnej, a mianowicie Estonię i Łotwę, skupiając się na wzajemnym oddziaływaniu dwóch rodzajów czynników. Pierwszym z nich są instytucje formalne, które ze względu na swoją konstytucyjną rolę lub znawstwo prawa unijnego mogą pełnić funkcję czynnika sprzyjającego.
Słowa kluczowe: Prawo rodzinne, związki osób tej samej płci, radykalna prawica, sądy, Unia EuropejskaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Aleksandra Kuczyńska-Zonik and Peteris F. Timofejevs",
title = "Wyzwanie jakie stawiają populistyczne partie radykalnej prawicy dla europeizacji: Przypadki Estonii i Łotwy w latach 2018-2021",
journal = "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej",
year = "2021",
number = "3",
pages = "143-175"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kuczyńska-Zonik, A. and Peteris F. Timofejevs(2021). Wyzwanie jakie stawiają populistyczne partie radykalnej prawicy dla europeizacji: Przypadki Estonii i Łotwy w latach 2018-2021. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 3, 143-175.