Nierówności i problem wykluczenia społecznego we współczesnych państwach bałtyckich
[Inequalities and the problem of social exclusion in the Baltic states]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Władza Sądzenia Rok wydania: 2021
Tom: 20
Strony od-do: 130-143
Streszczenie: Mimo dynamicznego wzrostu gospodarczego i istotnych przemian politycznych, do jakich doszło w ciągu ostatnich trzydziestu lat, mieszkańcy państw bałtyckich w dalszym ciągu narażeni są na ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego w większym stopniu niż obywatele innych państw europejskich. Celem pracy jest dokonanie analizy stanu społecznego i oceny polityk wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego Litwy, Łotwy i Estonii. Jak wynika z badań diagnostycznych przeprowadzonych w oparciu o metody statystyczne i wskaźniki społeczne, w tych państwach najbardziej zagrożone są osoby starsze, kobiety i dzieci. Z powodu szczególnych polityk narodowych i upolitycznienia problematyki etnicznej, również przedstawiciele mniejszości narodowych i grup etnicznych są podatni na zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem. Wnioski płynące z niniejszych badań wskazują, że problem jest w dalszym ciągu istotny, a zagrożenie ubóstwem może wzrosnąć w sytuacjach kryzysowych
Słowa kluczowe: państwa bałtyckie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, mniejszość, społeczeństwo
Dostęp WWW: http://wladzasadzenia.pl/2021/20/nierownosci-i-problem-wykluczenia-spolecznego-we-wspolczesnych-panstwach-baltyckich.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Aleksandra Kuczyńska-Zonik",
title = "Nierówności i problem wykluczenia społecznego we współczesnych państwach bałtyckich",
journal = "Władza Sądzenia",
year = "2021",
pages = "130-143"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kuczyńska-Zonik, A. (2021). Nierówności i problem wykluczenia społecznego we współczesnych państwach bałtyckich. Władza Sądzenia, 130-143.