Wyzwania dla systemu wyborczego na Łotwie w czasie pandemii
[Challenges for the electoral system in Latvia during pandemics]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Europa XXI wieku
Miejsce: Słubice