Wpływ nowych technologii na proces wyborczy na Litwie
[The influence of new technologies on the electoral process in Lithuania]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ewolucje i rewolucje. Przemiany systemów politycznych w XX i XXI wieku
Miejsce: Rzeszów