Społeczne uwarunkowania dezinformacji: przykład państw bałtyckich
[Social determinants of disinformation: the case of the Baltic states]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Dezinformacja – Inspiracja – Społeczeństwo. Social CyberSecurity
Miejsce: Białystok