2018

Prace magisterskie
  • Obraz dziecka w twórczości nowelistycznej Wasyla Stefanyka.
  • Obraz Wielkiego Głodu w wybranych tekstach kultury
  • W poszukiwaniu człowieka i Boga. Z problematyki poezji Liny Kostenko.
  • Obraz Ukrainy i Europy w tekstach eseistycznych Jurija Andruchowycza.

2015

Prace magisterskie
  • Współczesne rewolucje ukraińskie. Próba poszukiwania tożsamości (na materiale współczesnej literatury ukraińskiej).
  • Motywy i postacie mitologii słowiańskiej w "Pieśni lasu" Łesi Ukrainki.
  • Tragedia Wielkiego Głodu. Powieść Wasyla Barki "Żowtyj kniaź".
  • Ukraińska powieść kryminalna. "Dla ogniska domowego" Iwana Franki.

2014

Prace magisterskie
  • Hałyna Pahutiak "Urizka hotyka". Próba przekładu i problemy translatorskie.
  • Ciało we współczesnej literaturze ukraińskiej: Jurij Andruchowycz, Irena Karpa, Lubko Deresz.