20202019

 • Wiersze Tomasza Augusta Olizarowskiego (ze zbiorów Ukraińskiej Biblioteki Narodowej im. Wołodymyra Wernadskiego w Kijowie)
  [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
 • Przestrzenie sacrum w „Trylogii wołyńskiej” Wołodymyra Łysa”
  [w:] STUDIA UCRAINICA VARSOVIENSIA

 • Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


  2018  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  Redakcja naczelna publikacji naukowej  Działalność odczytowa  2017
  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  Organizacja konferencji międzynarodowej


  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym
  2015  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

  2014  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych


  Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

  2013  Staż finansowany ze środków krajowych


  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej  Członkostwo w komitecie lub komisji
  2012


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  Działalność odczytowa


  2011


  2010


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2009
  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2008


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  2006


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2005


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2004


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2003

 • Проблематика памфлетів Миколи Хвильового
  [Problematyka pamfletów Mykoły Chwylowego]

  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2002

 • Mykoła Chwylowy wobec Europy

 • 2001  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2000