Albert Nowacki

2023


2022
Sekretarz redakcji czasopisma naukowegoOdznaczenie krajowe resortowe


2021
Sekretarz redakcji czasopisma naukowego2020Sekretarz redakcji czasopisma naukowegoWykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

2018Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRedakcja naczelna publikacji naukowej

2017
Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Organizacja konferencji międzynarodowej


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejWykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym
2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyTłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionychCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

2014Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyTłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych


Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Staż finansowany ze środków krajowych


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejCzłonkostwo w komitecie lub komisji
2012


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Działalność odczytowa


20112010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


2009

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2008
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2003

 • Проблематика памфлетів Миколи Хвильового
  [Problematyka pamfletów Mykoły Chwylowego]

  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2002

 • Mykoła Chwylowy wobec Europy • 2001  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2000