Albert Nowacki
dr Albert Nowacki
Asystent - Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: albert.nowacki_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2418-0574