Życiorys Pracownika (zob. szerzej)

dostępny na stronie internetowej

Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego 

Ostatnia aktualizacja: 10.03.2019 21:30