2019


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Sekretarz redakcji czasopisma naukowegoWykonawca w realizowanym projekcie - organizacja międzynarodowa2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowegoRecenzja artykułu naukowego


Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2015
2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejKierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN2013

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


Tłumaczenie rozdziału książki naukowej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


2012Hasło encyklopedyczne


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2009

  • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich