dr Agnieszka Romanko
adiunkt - Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Instytut Prawa Kanonicznego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.romanko_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9206-747X