Informacje na temat Pracownika (zob. szerzej)

dostępne na stronie internetowej

Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego 

 

 

Konsultacje:

Poniedziałek: 7.30-8.20 i 10-10.50, c-742

e-mail:

agnieszka24@kul.pl

Ostatnia aktualizacja: 10.03.2019 21:29