2018

Prace licencjackie
  • Obraz rodziny w bezpłatnych podręcznikach do nauczania wczesnoszkolnego proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  • Sytuacja rodzinna wychowanków przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w świetle wybranych opracowań pedagogicznych
  • Bezpieczne korzystanie z internetu w opinii rodziców i uczniów klas IV-VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie
  • Przyczyny długotrwałego bezrobocia osób wczesnej dorosłości w opinii ich samych
  • Oddziaływanie reklamy na dziecko w wieku przedszkolnym w opinii rodziców