2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

2017Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2016
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2015

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja książki naukowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2013


Odznaczenie krajowe resortowe2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowejKierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE


Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE


2011Hasło encyklopedyczneWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Kierownictwo realizowanego projektu - samorząd terytorialny


2010Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczne

2009
2008Rozdział w recenzowanej książce naukowejCzłonkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2007Rozdział w recenzowanej książce naukowej
2006

2005


Książka naukowa recenzowanaPrezentacja na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2004

Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji


2003Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

2002
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Prezentacja na konferencji międzynarodowejPrezentacja na konferencji krajowej


2001


Prezentacja na konferencji międzynarodowej
2000


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


1999


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej1998


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Nagroda wewnętrzna


19971996