2019

Prace magisterskie
 • Konsekwencje zdrowotne podatności na manipulację u osób dorosłych
 • Wsparcie społeczne, style radzenia sobie ze stresem kobiet w ciąży a występowanie objawów depresji poporodowej
 • Uwarunkowania osobowościowe problematycznego użytkowania internetu i komputera przez studentów
 • Relacje interpersonalne i wsparcie społeczne a jakość życia osób chorych na łuszczycę
 • Związek aktywności fizycznej z jakością wykonywanej pracy
 • Wybrane zmienne psychologiczne a zdrowie żołnierzy zawodowych
 • Psychologiczne uwarunkowania postaw wobec komplementów
 • Perspektywa zdrowotna, noetyczna i doświadczenie katharsis w grach typu LARP (Live Action Role Play)
 • Właściwości osobowościowe studentów, radzenie sobie ze stresem a zdrowie
 • Uwarunkowania satysfakcji z życia młodych kobiet w bliskim związku

2018

Prace magisterskie
 • Rodzaj dialogów wewnętrznych a nasilenie objawów w chorobach psychosomatycznych
 • Wsparcie a dobrostan u osób z chorobami autoimmunologicznymi
 • Uwarunkowania objawów psychosomatycznych u osób dorosłych
 • Uwarunkowania jakości relacji narzeczeńskiej

2017

Prace magisterskie
 • Dynamika emocji studentów uczestniczących w psychodramatycznym treningu grupowym
 • Osobowościowe uwarunkowania doświadczania wolności osób uzależnionych od środków psychoaktywnych
 • Uwarunkowania podmiotowe zachowań zdrowotnych u osób z otyłością
 • Uwarunkowania poziomu samozadowolenia z osiąganych wyników akademickich u studentek
 • Stan zdrowia/choroby kobiet a ich percepcja w roli matki
 • Otwartość na doświadczenie i umiejscowienie kontroli zdrowia, a gotowość do korzystania z pomocy psychologicznej u studentów