2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2013


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


2010

  • "Od ołtarza do konfesjonału". Kilka refleksji na marginesie listu Benedykta XVI z okazji 50. rocznicy dies natalis Świętego Proboszcza z Ars
    [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny

  • 2009

  • Nadzieja chrześcijańska w świetle encykliki "Spe salvi"
    [w:] Kieleckie Studia Teologiczne