2016

Prace magisterskie
 • Cierpliwość w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego".
 • Wolność w ujęciu "Katechizmu Kościoła Katolickiego". Studium teologicznomoralne.
 • Prawda jako kategoria moralna w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego".
 • Kwestia sprawiedliwości społecznej w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego". Studium teologicznomoralne.
 • Wierność małżeńska w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego"
 • Cnota czystości w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego"

2015

Prace magisterskie
 • Świętowanie Dnia Pańskiego w świetle listów pasterskich Episkopatu Polski w latach 1980-2014

2014

Prace magisterskie
 • Praca w nauczaniu ks. Stefana Wyszyńskiego w latach 1946 - 1981
 • Pycha jako wada główna w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego"
 • Rola modlitwy w życiu chrześcijanina w świetle „Katechizmu Kościoła Katolickiego”

2013

Prace magisterskie
 • Wybrane problemy alkoholizmu w miesięczniku Świat Problemów w latach 1994-2008
 • Teologalna cnota miłości w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski (1949 - 1981)
 • Błogosławieństwa z Kazania na Górze programem dla chrześcijanina w drodze do szczęścia wiecznego w świetle „Katechizmu Kościoła Katolickiego”

2012

Prace magisterskie
 • Bałwochwalstwo w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego
 • Pokora jako droga do świętości w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego
 • Sakrament pokuty i pojednania w ujęciu "Katechizmu Kościoła Katolickiego dla Młodych"
 • Kształtowanie postawy moralnej przez praktykowanie czynów miłosierdzia w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego

2011

Prace magisterskie
 • Znaczenie sportu w życiu człowieka. Studium teologicznomoralne

2010

Prace magisterskie
 • Środowiska kształtujące powołanie w świetle orędzi papieża Jana Pawła II na Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
 • Modlitwa w pismach błogosławionego Edmunda Bojanowskiego