Ks. dr Adam Perz
Asystent - Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: adam.perz_usun_to@kul.pl