Troska duszpasterska o ludzi starszych
[Pastoral Care for the Elderly]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: International Multidisciplinary Conference „Activation of Seniors – between duty and profession – education and practice”
Miejsce: Kielce