WYKSZTAŁCENIE:

 2007 – obrona pracy magisterskiej Ślad dłoni szukający… Posągi, kamienie, kształty w poezji Zbigniewa Herberta, praca napisana w Katedrze Krytyki Literackiej IFP KUL, pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Romany Łukaszuk-Piekary. Praca zgłoszona do konkursu im. Cz. Zgorzelskiego

 2007 – rozpoczęcie studiów doktoranckich (Katedra Krytyki Literackiej, literaturoznawstwo, tryb dzienny)

 2010 – obrona pracy magisterskiej Sztuka Włoch w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza jako wyraz poglądów na estetykę i historię, praca napisana w Katedrze Doktryn Artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL, pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Kasperowicza. Praca zgłoszona do Nagrody Rektora KUL

 2013 – obrona rozprawy doktorskiej Plastyczna mapa świata. Poezja ks. Janusza St. Pasierba wobec sztuk wizualnych, napisana w Katedrze Krytyki Literackiej, pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Łukaszuk-Piekary, prof. KUL, obroniona z wyróżnieniem

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Gdzie dojrzewają posągi – dodatek literacki do „Rzeczpospolitej” „Herbert a sztuka”  (7-8.06.2008)
 • Ślad dłoni szukający… Kształty w poezji Zbigniewa Herberta ­– „Colloquia litteraria" (4/5 2008)
 • Kamień – „węzeł pokrewieństwa” (Zbigniew Herbert), [w:] Czytanie współczesności. Z prac Katedry Krytyki Literackiej KUL (TN KUL), red. M. Łukaszuk, M. Peroń, Lublin 2010
 • Gdzie doczesność przecina się z wiecznością. Sztuka i metafizyka w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza ­– „Roczniki Humanistyczne” 2010, KUL
 • Z tych samych źródeł. Rzeźba antyczna w poezji polskiej XX wieku, [w:] W kręgu antycznych fascynacji. Materiały Pokonferencyjne Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, red. A. Bińkowska, M. Przybyszewska, Warszawa 2013
 • Poetyckie dyptyki w poezji ks. Janusza St. Pasierba, "Colloquia litteraria" (1/2014)

 

WYBRANE KONFERENCJE:

 • O wierszu Epizod z Saint Benoit Zbigniewa Herberta – referat na Warsztatach Herbertologicznych, zorganizowanych w ramach Warszawskiego Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta w Domu Pracy Twórczej w Oborach k. Warszawy (20.10.2007)
 • Jarosław Iwaszkiewicz - widzenie sztuki Włoch. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Polak we Włoszech - Włoch w Polsce, zorganizowane przez Włoski Instytut Kultury i Instytut Historii Sztuki UKSW, Warszawa, (16-17.11.2011)
 • „Z tych samych źródeł”. Rzeźba antyczna w poezji polskiej XX wieku – konferencja ogólnopolska „Antyk 2.0 czyli ile antyku jest we współczesności?” – Uniwersytet Warszawski (27.10.2012)
 • „Morskie tercyny”. Morze w poezji i eseistyce ks. Janusza Stanisława Pasierba – referat wygłoszony podczas „II Konferencji Historii Morskiej i rzecznej” – Uniwersytet Gdański (16.03.2013)
 • Ksiądz wobec świata w reportażu i fikcji literackiej Wojciecha Tochmana – referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Postać księdza w literaturze”- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (20.04.2013)
 • W ciemni twojego wnętrza. Fascynacje fotografią w polskiej poezji i prozie najnowszej – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych”, Biblioteka Narodowa, Warszawa (12-13.12.2013)
 • Opowieści rzeczy. O znaczeniu przedmiotów w „Traktacie o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Świętokrzyski Szlak Literacki – Sienkiewicz, Żeromski i inni”, Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu, Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego, Bodzentyn (21-23.02.2014)
 • Świat w rozpadzie. O nurcie „ośmielonej wyobraźni” roczników 70-tych (Roman Honet, Bartłomiej Majzel, Radosław Kobierski), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „XXI wiek w literaturze”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn (04-05.04.2014)
 • W oknie, w ramie, pod powieką – pragnienie obrazu w poezji Joanny Pollakówny, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Analiza – ekfraza – zdziwienie. Strony Joanny Pollakówny”, UKSW, Warszawa (23-24.05.2014)
 • Sąsiedni kapitel. Rzeźba w poezji Zbigniewa Herberta, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szukając na nowo. Zbigniew Herbert w 90-tą rocznicę urodzin”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań (27.05.2014)
 • Sztuka w poezji ks. Janusza St. Pasierba jako sposób wyrażania doświadczenia religijnego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ślady, zerwania, powroty… Metafizyka i religia w literaturze współczesnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań (26-27.06.2014)
 • Kronos – dziennik intymny Gombrowicza, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tabu w literaturze współczesnej”, KUL (09.07.2014)
 • Jakości artystyczne obrazu a poetycka metafora (na przykładzie wierszy ekfrastycznych ks. Janusza St. Pasierba, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Studium przedmiotu. Poezja i rzeczy", IBL PAN, Warszawa (9-10.12.2014)

 

INNE FORMY AKTYWNOŚCI:

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2014 17:51