Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Językoznawstwa Romańskiego (Instytut Filologii Romańskiej) KUL

Specjalność : językoznawstwo francuskie

Zainteresowania badawcze : semantyka leksykalna, semantyka tekstu, teoria interpretacji, analiza dyskursu, pragmatyka


Ostatnia aktualizacja: 24.09.2017 13:37