dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.januszek-sieradzka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3227-3797