2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowejArtykuł nierecenzowany w czasopiśmie


2018Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2015Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie