[Rec.:] Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne, red. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 234
[[Rev.:] Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne, red. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 234]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Studia z Prawa Wyznaniowego (ISSN: 2081-8882)
Rok wydania: 2015
Tom: 18
Strony od-do: 384-390